Skip to main content

Puhdasvesikaivojen pesu

Puhtain desinfioiduin välinein painepestään kaivo ylhäältä alaspäin. Suurtehoimuautolla imetään pohjaan kertynyt sedimentti ja tarvittaessa voidaan kaivoa syventää suurtehoimulla tiettyyn rajaan saakka. Useasti veden tulo kaivoon on parantunut. Pohjalle voidaan halutessa laittaa erilaisia kiviaineksia. Erilaisia korjauksia voidaan joutua tekemään. Voimme asentaa myös uudet pumput halutessanne. Lopuksi kaivo ja putkisto desinfioidaan.

Ota yhtettä / pyydä tarjous